Hosted Buyer Program

โปรแกรมการเจรจาธุรกิจ

โปรแกรมการเจรจาธุรกิจ (HOSTED BUYER PROGRAM) คืออะไร?

โอกาสในการพบปะกับผู้แสดงสินค้าจากทั่วโลกที่สามารถนัดหมายการประชุมทางธุรกิจล่วงหน้าได้แบบตัวต่อตัวระหว่างผู้แสดงสินค้าและผู้มีอำนาจการตัดสินใจซื้อ

 • เชื่อมต่อกับกลุ่มซัพพลายเออร์ในประเทศไทย/ต่างประเทศ
 • สามารถนัดหมายการประชุมทางธุรกิจแบบล่วงหน้า
 • สามารถเลือกตารางการประชุมของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
 • พบปะแบบตัวต่อตัวกับผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อในพื้นที่ประชุมที่เรากำหนดไว้อย่างสะดวกสบาย
 • สร้างเครือข่ายและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของคุณ

ใครสามารถสมัครโปรแกรมฯ ได้บ้าง?

เกณฑ์การเข้าร่วมโปรแกรมการจับคู่ธุรกิจ ดังนี้

 • เจ้าของธุรกิจ (Owner)
 • ผู้บริหารสูงสุด (CEO)
 • กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
 • ผู้บริหารระดับสูง (Senior Management)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ/ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา/ ผู้จัดการ (Purchasing Director/ Sourcing Director/ Manager)
 • ผู้อำนวยการ (Director)
 • ประธาน/รองประธาน (President/ Vice President)
 • กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Executive Director/ Assistant Director)
 • ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ฝ่ายผลิต  (Manufacturing/ Production Manager)
 • ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและ R&D (Design and R&D Manager)
 • ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าและส่งออก (Import & Export Manager)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายส่ง (Wholesale Manager)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • ที่ปรึกษา (Consultant)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ (Buyer)

 • ที่พักฟรี 1 หรือ 2 คืน ตามโรงแรมที่กำหนด (สำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศเท่านั้น)
 • สนามบิน – บริการรับและส่งที่โรงแรม (ให้บริการเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อที่รับรองว่ามีกลุ่มการเข้าร่วมงานอย่างน้อย 10 คน)
 • Gift Voucher มูลค่า 500 – 1,000 บาท (สำหรับผู้ซื้อในประเทศเท่านั้น *เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)
 • สิทธิในการเข้าถึงระบบการจับคู่ธุรกิจ
 • สิทธิ์เข้าใช้บริการในโซน Business Matching Lounge
 • การสมัครสมาชิก ฟรี! กับสื่อธุรกิจที่สนับสนุนงาน
 • การประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ TIWF 
 • และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

การพิจารณาเป็นผู้ซื้อ (Buyer) ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ *อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม:

 • งบประมาณการจัดซื้อประจำปี
 • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท
 • ระดับของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ

Registration coming soon!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณภิญญาพัชญ์   มีสิงห์ภัทรคุณ
โทร: +66 (0) 2833-5370 หรือ +66 (97) 479 6445
อีเมล: [email protected]

คุณจิรายุ รุ่งเรืองวณิช
โทร: +66 (0) 2833-5055 หรือ +66 (0) 82-499-9508
อีเมล: [email protected]

คุณณัฐรดา พาหุสัจจะลักษณ์
โทร: +66 (0) 2833-5215 หรือ +66 (0) 82-236-6456
อีเมล: [email protected]