ภาพรวมของ TIWF

ภาพรวมของ TIWF

ชื่องาน : Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024 (TIWF 2024)
จุดประสงค์ของงาน : เพื่อนำเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโซลูชันล่าสุด วัสดุต่าง ๆ แนวโน้มเทรนด์ใหม่และความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานไม้
เจ้าภาพการจัดงาน : กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย
วันที่จัดแสดง : 18 – 20 กันยายน 2567
สถานที่จัดงาน : อาคาร 11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พื้นที่การจัดงานฯ : 5,000 ตารางเมตร
ผู้เข้าร่วมจัดแสดง : 150 ราย จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ผู้เข้าชมงาน : 4,000 ราย จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ