โครงการฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้คอนเซ็ปต์ “Greening the Wood Industry”

TIWF 2024 เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตั้งแต่กระบวนการการผลิตงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ให้นำไปสู่ความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

โครงการ TIWF จึงมีเป้าหมายในการสร้าง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าในประเทศไทย เพื่อให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายและสร้างสมดุลในระบบนิเวศต่อไป

เราจึงร่วมบริจาคเงินจำนวน  1 ดอลลาร์สหรัฐ ในทุก ๆ ตารางเมตรจากการขายพื้นที่บูทในงาน เพื่อร่วมช่วยเหลือในโครงการฟื้นฟูป่าไม้ในประเทศไทย

ดังนั้น เราจึงขอเชิญชวนผู้แสดงสินค้าและผู้สนับสนุนมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อให้ “Greening the Wood Industry” เกิดขึ้นได้จริง