งานแสดงสินค้าและสัมมนาระดับนานาชาติด้านเครื่องจักร เทคโนโลยีงานไม้ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 2024

สร้างโอกาสและขยายธุรกิจสู่ตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมพบปะพูดคุยและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมงานไม้ และเฟอร์นิเจอร์จากผู้จัดแสดงสินค้าและบริการกว่า 150 แบรนด์ และผู้ร่วมงานกว่า 4,000 คน ทั่วภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 18-20 กันยายน 2567 ณ อาคาร 11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยได้รับการสนันสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสมาคมในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

thailand-woodworking-pic01

การนำเสนอเทคโนโลยี โซลูชั่น วัสดุ เทรนด์และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมงานไม้ และเฟอร์นิเจอร์

 • เครื่องจักรและเทคโนโลยี
 • วัสดุและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
 • วัตถุดิบ เครื่องจักรงานไม้ขนาดเล็ก และอุปกรณ์จับยึด (ฟิตติ้ง)
 • บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

INDUSTRY NEWS AND ACTIVITY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📢 Our exhibitor at TIWF 2024, Bruks Klöckner GmbH - part of Bruks Siwertell Group from 🇩🇪
🔳 Booth: German Pavilion

Bruks Siwertell is a market-leading supplier of wood processing systems. They specialize in designing, producing, and delivering systems for chipping, screening, milling, and processing wood for the pellet industry, biofuel, board, sawmill, pulp, and paper industries.

📅 18th to 20th September 2024
📍 Hall 11, IMPACT Exhibition & Convention Centre, Bangkok, Thailand

📌 Book your booth at TIWF 2024: shorturl.at/mxBF7
📌 Visit TIWF’s website: thailandwoodworking.com
📌 See Product Highlight: thailandwoodworking.com/.../bruks-siwertell.../

📞 Contact us for more information:
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0)97-479-6445
Email: [email protected]
#Thailandwoodworking2024 #TIWF #TIWF2024 #ThaiwoodworkingExhibition #WoodworkingThailand #ThaiFurnitureExhibition #ThaiWoodworkingDesign #BruksSiwertell #WoodProcessing #PelletIndustry #BiofuelProduction #SawmillTechnology #PulpAndPaperIndustry
... See MoreSee Less

🎉 A warm welcome to the Central Region Business Support Trade Association (CBTA) from Thailand as our supporting association
ขอขอบคุณ "สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง (CBTA)" ที่ร่วมเป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนของ TIWF 2024

Formed from former executives of private sector organizations such as the Chamber of Commerce, the Federation of Thai Industries, the Lion Club, the Rotary Club, and the OTOP network, which includes businesses in central provinces, this group is divided into four sectors: production, trade, services, and tourism. Its primary objective is to bridge trade and education domestically and internationally for its members.

CBTA เกิดจากการรวมตัวกันของอดีตผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน มีทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สโมสรไลอ้อน สโมสรโรตารี่ และเครือข่าย OTOP ที่มีธุรกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง โดยธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท มี ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้า การศึกษา ทั้งในและต่างประเทศให้กับสมาชิกของกลุ่ม

Be our sponsor, to make your brand stand out and ready for the target audience to access your brand throughout. (สนใจร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานฯ)
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445

📅 18 - 20 September 2024, Hall 11, IMPACT Exhibition & Convention Centre, Bangkok, Thailand

📌 Book your booth at TIWF 2024: shorturl.at/mxBF7
📌 Visit TIWF’s website: thailandwoodworking.com
📌 Visit the Central Region Business Support Trade Association's website: www.cbta.or.th/

📞 Contact us for more information:
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445
Email: [email protected]
LINE@: @th.woodworking หรือ line.me/ti/p/[email protected]

#Thailandwoodworking2024 #TIWF #TIWF2024 #ThaiwoodworkingExhibition #WoodworkingThailand #ThaiFurnitureExhibition #SustainableWoodworkingThailand #ThaiWoodworkingDesign #CentralRegionBusinessSupportTradeAssociation #CBTA #TradeConnection #EducationExchange #SupportingAssociation

#งานไม้ไทย2024 #TIWF #งานแสดงไม้ไทย2024 #นิทรรศการงานไม้ไทย #งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ไทย #ผลิตภัณฑ์ไม้ยั่งยืนไทย #การออกแบบงานไม้ไทย #สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง #การเชื่อมโยงการค้า #การศึกษา #สมาคมที่ให้การสนับสนุน
... See MoreSee Less

🎉 A warm welcome to the Central Region Business Support Trade Association (CBTA) from Thailand as our supporting association
ขอขอบคุณ สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง (CBTA) ที่ร่วมเป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนของ TIWF 2024

Formed from former executives of private sector organizations such as the Chamber of Commerce, the Federation of Thai Industries, the Lion Club, the Rotary Club, and the OTOP network, which includes businesses in central provinces, this group is divided into four sectors: production, trade, services, and tourism. Its primary objective is to bridge trade and education domestically and internationally for its members.

CBTA เกิดจากการรวมตัวกันของอดีตผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน มีทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สโมสรไลอ้อน สโมสรโรตารี่ และเครือข่าย OTOP ที่มีธุรกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง โดยธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท มี ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการค้า การศึกษา ทั้งในและต่างประเทศให้กับสมาชิกของกลุ่ม

Be our sponsor, to make your brand stand out and ready for the target audience to access your brand throughout. (สนใจร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานฯ)
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445

📅 18 - 20 September 2024, Hall 11, IMPACT Exhibition & Convention Centre, Bangkok, Thailand

📌 Book your booth at TIWF 2024: https://shorturl.at/mxBF7
📌 Visit TIWF’s website: https://thailandwoodworking.com
📌 Visit the Central Region Business Support Trade Associations website: https://www.cbta.or.th/

📞 Contact us for more information:
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445
Email: info@thailandwoodworking.com
LINE@: @th.woodworking หรือ https://line.me/ti/p/~@th.woodworking

#Thailandwoodworking2024 #TIWF #TIWF2024 #ThaiwoodworkingExhibition #WoodworkingThailand #ThaiFurnitureExhibition #SustainableWoodworkingThailand #ThaiWoodworkingDesign #CentralRegionBusinessSupportTradeAssociation #CBTA #TradeConnection #EducationExchange #SupportingAssociation

#งานไม้ไทย2024 #TIWF #งานแสดงไม้ไทย2024 #นิทรรศการงานไม้ไทย #งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ไทย #ผลิตภัณฑ์ไม้ยั่งยืนไทย #การออกแบบงานไม้ไทย #สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง #การเชื่อมโยงการค้า #การศึกษา #สมาคมที่ให้การสนับสนุน

🎉 A warm welcome to the Thai Machinery Association from Thailand as our supporting association
ขอขอบคุณ "สมาคมเครื่องจักรกลไทย" ที่ร่วมเป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนของ TIWF 2024

The center facilitates interactions between buyers and sellers to mutually benefit commercial activities and exchange knowledge and experience. It disseminates information about machinery, promotes career and labor skill development for entrepreneurs. Additionally, it supports the dissemination of academic knowledge related to mechanical teaching and training, conducts research and develops new technologies to enhance machine capabilities, and coordinates with associations or clubs related to technology membership.

สมาคมช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกิจกรรมเชิงพาณิชย์และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและทักษะแรงงานแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องกล ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องจักร

Be our sponsor, to make your brand stand out and ready for the target audience to access your brand throughout. (สนใจร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานฯ)
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445

📅 18 - 20 September 2024, Hall 11, IMPACT Exhibition & Convention Centre, Bangkok, Thailand

📌 Book your booth at TIWF 2024: shorturl.at/mxBF7
📌 Visit TIWF’s website: thailandwoodworking.com
📌 Visit the Thai Machinery Association's website: thai-machinery.or.th/

📞 Contact us for more information:
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445
Email: [email protected]
LINE@: @th.woodworking หรือ line.me/ti/p/[email protected]

#Thailandwoodworking2024 #TIWF #TIWF2024 #ThaiwoodworkingExhibition #WoodworkingThailand #ThaiFurnitureExhibition #SustainableWoodworkingThailand #ThaiWoodworkingDesign #ThaiMachineryAssociation #MachineryIndustry #KnowledgeExchange #SkillDevelopment #TechnologyEnhancement #SupportingAssociation
#งานไม้ไทย2024 #TIWF #งานแสดงไม้ไทย2024 #นิทรรศการงานไม้ไทย #งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ไทย #ผลิตภัณฑ์ไม้ยั่งยืนไทย #การออกแบบงานไม้ไทย #สมาคมเครื่องจักรกลไทย #อุตสาหกรรมเครื่องจักร #การแลกเปลี่ยนความรู้ #การพัฒนาทักษะ #การพัฒนาเทคโนโลยี #สมาคมที่ให้การสนับสนุน
... See MoreSee Less

🎉 A warm welcome to the Thai Machinery Association from Thailand as our supporting association
ขอขอบคุณ สมาคมเครื่องจักรกลไทย ที่ร่วมเป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนของ TIWF 2024

The center facilitates interactions between buyers and sellers to mutually benefit commercial activities and exchange knowledge and experience. It disseminates information about machinery, promotes career and labor skill development for entrepreneurs. Additionally, it supports the dissemination of academic knowledge related to mechanical teaching and training, conducts research and develops new technologies to enhance machine capabilities, and coordinates with associations or clubs related to technology membership.

สมาคมช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกิจกรรมเชิงพาณิชย์และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและทักษะแรงงานแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องกล ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องจักร

Be our sponsor, to make your brand stand out and ready for the target audience to access your brand throughout. (สนใจร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานฯ)
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445

📅 18 - 20 September 2024, Hall 11, IMPACT Exhibition & Convention Centre, Bangkok, Thailand

📌 Book your booth at TIWF 2024: https://shorturl.at/mxBF7
📌 Visit TIWF’s website: https://thailandwoodworking.com
📌 Visit the Thai Machinery Associations website: https://thai-machinery.or.th/

📞 Contact us for more information:
Tel: +66 (0) 2833-5370, +66 (0) 97-479-6445
Email: info@thailandwoodworking.com
LINE@: @th.woodworking หรือ https://line.me/ti/p/~@th.woodworking

#Thailandwoodworking2024 #TIWF #TIWF2024 #ThaiwoodworkingExhibition #WoodworkingThailand #ThaiFurnitureExhibition #SustainableWoodworkingThailand #ThaiWoodworkingDesign #ThaiMachineryAssociation #MachineryIndustry #KnowledgeExchange #SkillDevelopment #TechnologyEnhancement #SupportingAssociation
#งานไม้ไทย2024 #TIWF #งานแสดงไม้ไทย2024 #นิทรรศการงานไม้ไทย #งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ไทย #ผลิตภัณฑ์ไม้ยั่งยืนไทย #การออกแบบงานไม้ไทย #สมาคมเครื่องจักรกลไทย #อุตสาหกรรมเครื่องจักร #การแลกเปลี่ยนความรู้ #การพัฒนาทักษะ #การพัฒนาเทคโนโลยี #สมาคมที่ให้การสนับสนุน
Read more
 • null

  ทำไมต้องออกบูทกับ TIWF

เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการร่วมกับกว่า 150 บริษัทชั้นนำ

  • เพิ่มยอดขายและขยายตลาด
  • สร้างการรับรู้ให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จัก
  • มองหาโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจใหม่
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของคุณสู่ตลาดโลก
  • ก้าวนำคู่แข่งทางธุรกิจ
  • อัปเดตเทรนด์ของอุตสาหกรรมล่าสุด
 • null

  ใครคือผู้ร่วมชมงาน

ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อจากในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 4,000 คน ที่กำลังมองหาโซลูชั่น และพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมฯ เช่น

 • โรงไม้แปรรูป
 • โรงเลื่อย
 • สถาปนิก
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกร / ผู้รับเหมา
 • ผู้ผลิตงานไม้ประกอบ
 • ผู้ผลิตกรอบรูปไม้
 • ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง
 • ผู้ผลิตไม้อัดและวัสดุปิดผิวไม้
 • ผู้ผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด และ MDF
 • ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทอื่น ๆ 
 • ผู้นําเข้าและส่งออกไม้สําเร็จรูป
 • ผู้แทนจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
 • ผู้สนใจเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • องค์กรภาครัฐและเอกชน
 • null

  ทําไมต้องเป็นประเทศไทย

 • ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าเครื่องจักรงานไม้มูลค่า 60.8 ล้านเหรียญสหรัฐ  (7.2 เท่าของมูลค่าการส่งออก)
 • ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าเครื่องจักรงานไม้รายใหญ่อันดับที่ 30 ของโลก
 • มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ในปี 2564 อยู่ที่ 109,800 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 30% จากปี 2563
 • มีมูลค่าการส่งออกจากเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนในปี 2565 อยู่ที่ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 16% จากปี 2564
 • มีความต้องการนําเข้าไม้แปรรูปสูงขึ้นเนื่องจากสินค้าในประเทศไม่เพียงพอ
 • มีความต้องการเครื่องจักรงานไม้อัตโนมัติมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
 • ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างที่โดดเด่น โดยเป็นผลจากการขยายเมืองอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน

ไฮไลท์ภายในงานฯ

 • โปรแกรมเจรจาทางธุรกิจ: การจับคู่ธุรกิจล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้แสดงสินค้าโดยทีมงานมืออาชีพ
 • งานสัมมนาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมไม้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน
 • พาวิลเลี่ยนแสดงสินค้าThailand Woodworking สนับสนุนโดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • โซนการสาธิตและการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดและวัสดุใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไม้
 • โครงการฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้คอนเซ็ปต์ “Greening the Wood Industry”
 • แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 • หลักสูตรพัฒนาธุรกิจพร้อมใบประกาศนียบัตร
 • การเยี่ยมชมและศึกษาโรงงาน
 • งานเลี้ยงพบปะ พูดคุยเชิงธุรกิจ
 • และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
1-logo-host-mnre

Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand

เจ้าภาพในการจัดงาน

ผู้สนับสนุนเชิงกลยุทธ์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันธมิตรทางความรู้

หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน

สปอนเซอร์หลัก

สมาคมที่ให้การสนับสนุน

สื่อพันธมิตร

เจ้าภาพในการจัดงาน