ทําไมต้องเป็นประเทศไทย

ทําไมต้องเป็นประเทศไทย

สร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศในอาเซียน

  • ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าเครื่องจักรงานไม้มูลค่า 60.8 ล้านเหรียญสหรัฐ  (7.2 เท่าของมูลค่าการส่งออก)
  • ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้าเครื่องจักรงานไม้รายใหญ่อันดับที่ 30 ของโลก
  • มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ในปี 2564 อยู่ที่ 109,800 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 30% จากปี 2563
  • มีมูลค่าการส่งออกจากเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนในปี 2565 อยู่ที่ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 16% จากปี 2564
  • มีความต้องการนําเข้าไม้แปรรูปสูงขึ้นเนื่องจากสินค้าในประเทศไม่เพียงพอ
  • มีความต้องการเครื่องจักรงานไม้อัตโนมัติมากขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
  • ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างที่โดดเด่น โดยเป็นผลจากการขยายเมืองอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน