ร่วมเป็นสปอนเซอร์กับเรา

ร่วมเป็นสปอนเซอร์กับเรา

เพิ่ม ROI จากการเข้าร่วมแสดงสินค้าของคุณให้สูงสุดด้วยการเป็นสปอนเซอร์กับ TIWF!

  • สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณให้อยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดตลอดทั้งปี (ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังงานแสดงสินค้าและสัมมนาฯ)
  • ได้รับประโยชน์จากแคมเปญการตลาดที่กว้างขวางของ TIWF เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณตลอดทั้งปี
  • สร้างการจดจำและโอกาสในการประชาสัมพันธ์สู่แบรนด์ชั้นนำในใจของผู้ร่วมงานตลอดทั้งปี
  • สร้างความโดดเด่นและการพบเห็นแบรนด์ของคุณในหลากหลายพื้นที่ของงาน
  • แพลตฟอร์มที่สร้างความคุ้มค่าสำหรับการประชาสัมพันธ์แบรนด์ ด้วยสื่อและการตลาดในระดับสูง

ติดต่อสอบถามสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานฯได้ที่

คุณภิญญาพัชญ์   มีสิงห์ภัทรคุณ
โทร: +66 (0) 2833-5370 หรือ +66 (97) 479 6445
อีเมล: [email protected]

คุณจิรายุ รุ่งเรืองวณิช
โทร: +66 (0) 2833-5055 หรือ +66 (0) 82-499-9508
อีเมล: [email protected]

คุณณัฐรดา พาหุสัจจะลักษณ์
โทร: +66 (0) 2833-5215 หรือ +66 (0) 82-236-6456
อีเมล: [email protected]