หน่วยงานสนับสนุน

เจ้าภาพในการจัดงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนับสนุนเชิงกลยุทธ์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันธมิตรทางความรู้

บริษัท ลานนาไม้อัดไทย จำกัด

หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน

German National Pavilion
Supported by Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK)

สมาคมที่ให้การสนับสนุน

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

สมาคมธุรกิจไม้

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

logo-spart-stia

Sabah Timber Industries Association

logo-spart-sta

Singapore Timber Association

logo-spart-wta

Wood Technologist Association

logo-spart-vcci

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

American Softwoods logo

American Softwoods

DOWA logo

Dong Nai Wooden and Handicraft Association (DOWA)

FactoryTalkThai

Malaysian Timber Council (MTC)

TWMA logo

Taiwan Woodworking Machinery Association (TWMA)

AHEC logo_horizontal_CMYK - Vivian Tam (1)

AHEC (American Hardwood Export Council)

JWMA_logo

JWMA (Japan woodworking machinery Association)

Thai-German Institute (สถาบันไทย-เยอรมัน

สถาบันไทย-เยอรมัน

Thailand Forest Certification Council

TFCC (สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย)

Department of Foreign Trade (DFT) logo

Department of Foreign Trade (DFT)

The Mechanical Engineering Industry Association (VDMA)

The Mechanical Engineering
Industry Association (VDMA)