ติดต่อเรา

ฝ่ายต่างประเทศ (INTERNATIONAL)

EUROPE / NORTH & SOUTH AMERICA

IEC MESSEVERTRIEBS GMBH      
Mr. Ludger Muller
[email protected]
+49-40-7100-7013

INTERNATIONAL

ASIA

IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT Co., LTD.   
Ms. Wong Wing
[email protected]
+66(0)2-833-5013

ประเทศไทย (Thailand)

IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT Co., LTD.   
คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ
[email protected]
+66(0)2-833-5370, +66(0)97-479-6445
คุณจิรายุ รุ่งเรืองวณิช
[email protected]
+66(0)2833-5055, +66(0)92-499-9508
คุณณัฐรดา พาหุสัจจะลักษณ์
[email protected]
+66(0)2833-5215, +66(0)8-2236-6456

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกับ TIWF

"*" indicates required fields

Please Selection / กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกับ TIWF*