สัมมนา

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยสู่ตลาดโลก

สัมมนา CNX พลิกโฉมอุตสาหกรรมฯ (220267) TIWF (2)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ ห้องศรีภูมิ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จ. เชียงใหม่

Agenda

9.00 – 9.30. น.
(30 นาที)

ลงทะเบียน

9.30 – 9.35 น.
(5 นาที)

กล่าวต้อนรับ

คุณ ภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ (พิธีกร)
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

9.35 – 10.05 น.
(30 นาที)

เสวนาหัวข้อ “ นวัตกรรมการใช้ไม้อย่างคุ้มค่าตอบสนองตามนโยบาย BCG (Bio-Circular-Green Economy Model)”

คุณ ทรงกลด จารุสมบัติ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.05 – 10.35 น.
(30 นาที)

เสวนาหัวข้อ “ การปรับตัวของอุตสาหกรรมไม้เเละเฟอร์นิเจอร์สู่เทรนด์โลกกับ Carbon Credit”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.35 – 10.50 น.
(15 นาที)

พักเบรก

10.50 – 11.20 น.
(30 นาที)

เสวนาหัวข้อ “ ไม้อัดลานนากับนวัตกรรมใหม่ในการสร้างสรรค์สินค้าเพื่อคนไทย “

คุณ น้ำทิพย์ อาเซมาต์ ผู้จัดการฝ่ายแบรนด์และการตลาด
บริษัท ลานนาไม้อัดไทย จำกัด

11.20 – 11.50 น.
(30 นาที)

เสวนาหัวข้อ “ นวัตกรรมรักษ์โลก ต้องไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือทางรอด “

คุณ ภูริยา แสงจันทรา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ทีโอเอ-ยูเนี่ยนเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

11.50 – 12.10 น.
(20 นาที)

เสวนาหัวข้อ “ความสำคัญของ Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024
ต่อภาคอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์“

คุณ ภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

12.10 – 12.30 น.
(20 นาที)

ถาม – ตอบ
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสถานที่จะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลัง*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-833-5127 หรืออีเมล[email protected]