สัมมนา

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องจักร เทคโนโลยีงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทยสู่ตลาดสากล
Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024 (TIWF 2024)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

Agenda

9.00 – 9.30. น.
(30 นาที)

ลงทะเบียน

9.35 – 9.40 น.
(5 นาที)

กล่าวต้อนรับ โดย ทีมงาน TIWF

9.40 – 10.10 น.
(30 นาที)

TBA
บริษัท เอ เจ ไม้อัด (ประเทศไทย) จำกัด

10.10 – 10.40 น.
(30 นาที)

การเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม้ด้วยเคมีภัณฑ์สมัยใหม่
โดย คุณบุณยวัฒน์ ธีรประเวศน์กุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

10.40 – 10.55 น.
(15 นาที)

พักเบรก

10.55 – 11.40 น.
(45 นาที)

นวัตกรรมการใช้ไม้ยางพารา
โดย ร.ศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.40 – 12.00 น.
(20 นาที)

เสวนาหัวข้อ “ความสำคัญของ Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024
ต่อภาคอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์”
โดย คุณภิญญาพัชญ์ มีสิงห์ภัทรคุณ
ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

12.00 – 12.10 น.
(10 นาที)

ถาม – ตอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-833-5127 หรืออีเมล[email protected]